NGƯỜI TIẾP NHẬN YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN

Người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin của Ủy ban nhân dân xã Bình Nguyên
Họ và tên: Võ Văn Tú - Công chức Văn Phòng - Thống kê xã;
Địa điểm cung cấp thông tin: Phòng tiếp công dân Ủy ban nhân dân xã Bình Nguyên;
Số điện thoại liên hệ: 0235 3874406 - 0905939382

Chuyên mục

Tình hình xử lý hồ sơ

Tra cứu văn bản

Thăm dò ý kiến

Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào ?

Liên Kết Website