Quốc phòng - An ninh

 

Bình Nguyên tổ chức ra mắt mô hình “Đội dân phòng bốn trong một”

Kết hợp việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 của HĐND xã, trong 02 ngày 25 và 26/01/2024 tại nhà văn hóa của 04 thôn Thanh Ly 1, Thanh Ly 2, Liễu Trì và Liễu Thạnh xã Bình Nguyên đã tổ chức lễ ra mắt mô hình “Đội dân phòng bốn trong một”.

UBND xã Bình Nguyên tổ chức Lễ kết nạp lực lượng dân quân nòng cốt năm 2020

UBND xã Bình Nguyên tổ chức Lễ kết nạp lực lượng dân quân nòng cốt năm 2020

Phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và tuyên truyền các văn bản Luật năm 2018.

Phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và tuyên truyền các văn bản Luật năm 2018.

Khai mạc huấn luyện lực lượng dân quân tại chỗ năm thứ 2 trở đi

Khai mạc huấn luyện lực lượng dân quân tại chỗ năm thứ 2 trở đi

Chuyên mục

Tình hình xử lý hồ sơ

Tra cứu văn bản

Thăm dò ý kiến

Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào ?

Liên Kết Website