Văn bản xã

Nội dung tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
select
Lĩnh vực:
select
Loại văn bản:
select
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
1 Số: 85-TB-ĐU 04/08/2023 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
2 Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2023 04/01/2023 Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2023
3 95/TB-UBND 07/09/2021 Thông báo kết luận của đ/c Nguyễn Thanh - Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp UBND xã tháng 09 năm 2021
4 199/QĐ-UBND 02/08/2021 Phân công nhiệm vụ của các thành viên UBND và CBCC chuyên môn UBND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026
5 59/TB-UBND 09/07/2021 Nội dung kết luận của đ/c Nguyễn Thanh – Chủ tịch UBND xã Bình Nguyên tại cuộc họp Khối UBND xã tháng 7 năm 2021.
6 176/QĐ-UBND 08/07/2021 Kiện toàn Hội đồng tư vấn đất đai xã Bình Nguyên
7 175/QĐ-UBND 08/07/2021 Ban hành quy chế làm việc của UBND xã Bình Nguyên
8 1864/QĐ-UBND 06/07/2021 Phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch UBND xã Bình Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
9 1683/QĐ-UBND 06/07/2021 Phê chuẩn chức danh Chủ tịch UBND xã Bình Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
10 34/QĐ-HĐND 05/07/2021 Phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã Bình Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
11 35/QĐ-HĐND 05/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND xã Bình Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
12 47/TB-UBND 11/06/2021 Thông báo kết luận của đ/c Nguyễn Thanh - Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp UBND xã tháng 6 năm 2021
13 20/TB-UBND 08/03/2021 Nội dung kết luận của đ/c Nguyễn Thanh – Chủ tịch UBND xã Bình Nguyên tại cuộc họp Khối UBND xã tháng 03 năm 2021.
14 109/KH-UBND 27/01/2021 Cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) Giai đoạn 2021 - 2025
15 190/QĐ-UBND 25/01/2021 Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
16 06/KH-UBND 19/01/2021 Công tác cải cách hành chính năm 2021
17 05/KH-HĐND 13/01/2021 Tổ chức triển khai các công việc liên quan cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc trách nhiệm của Thường trực HĐND huyện
18 20/QĐ-UBND 12/01/2021 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021
19 16/QĐ-UBND 12/01/2021 Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa UBND xã với Công đoàn cơ sở xã Bình Nguyên năm 2021
20 17/QĐ-UBND 12/01/2021 Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại Ủy ban nhân dân xã Bình Nguyên

Chuyên mục

Tình hình xử lý hồ sơ

Tra cứu văn bản

Thăm dò ý kiến

Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào ?

Liên Kết Website