Giới thiệu chung

 Bình Nguyên là xã đồng bằng nằm phía bắc trung tâm huyện Thăng Bình. Có diện tích tự nhiên là 856,56 ha, toàn xã có 04 thôn gồm 15 tổ tự quản. Dân số hiện nay toàn xã là trên 7.356 người.Từ bao đời nay, người dân Bình Nguyên sống chủ yếu là nghề nông, chỉ khoản 30% sống bằng nghề tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ.
     Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, xã Bình Nguyên có 96 liệt sĩ, 33 thương bệnh binh, 12 bà mẹ Việt Nam Anh hùng và 04 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Trong thời kỳ đổi mới, Đảng bộ và nhân dân Bình Nguyên tranh thủ thời cơ vượt qua thách thức đã có những bước tiến vượt bậc, từ một địa phương có xuất phát điểm thấp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Đến nay 100% hộ có nhà ở ổn định, 100% hộ có điện thắp sáng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,25%, kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư đồng bộ. Kinh tế phát triển khá, hiệu quả sản xuất nông nghiệp được nâng lên, năng suất lúa từ 17 tạ/ha năm 1979 đến nay đã tăng trên 55 tạ/ha; thu nhập bình quân đầu người là 36 triệu đồng/người/năm. Hiện nay 3/3 trường trên địa bàn xã đều đạt chuẩn quốc gia.

 Tình hình an ninh chính trị cơ bản ổn định, nội bộ đoàn kết, nhân dân đồng thuận, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hệ thống chính trị tiếp tục được giữ vững, công tác xây dựng đảng có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, sau năm 1975 chỉ có 1 Chi bộ Đảng với 17 đảng viên thì đến nay Đảng bộ xã có 07 Chi bộ với hơn 161 đảng viên. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, đến nay Bình nguyên đã đạt được 16/19 tiêu chí, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại để đến cuối năm 2018 đạt chuẩn xã nông thôn mới.
     Với những nỗ lực phấn đấu, từ sau giải phóng đến nay nhân dân và cán bộ xã Bình Nguyên tiếp tục được Đảng và Nhà nước tặng nhiều danh hiệu thi đua. Đặc biệt năm 2005 nhân dân và LLVT xã Bình Nguyên được Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân./.

Chuyên mục

Tình hình xử lý hồ sơ

Tra cứu văn bản

Thăm dò ý kiến

Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào ?

Liên Kết Website