Chi tiết tin

A+ | A | A-

Kết quả Lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Bình Nguyên năm 2019

Người đăng: Admin Bình Nguyên Ngày đăng: 21:14 | 28/11 Lượt xem: 971

Kết quả Lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Bình Nguyên năm 2019

    Thực hiện Hướng dẫn số 64/HD-MTTQ-BTT ngày 20/5/2019 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam hướng dẫn việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới;
      Căn cứ Công căn số 23/MTTQ-BTT ngày 16/10/2019 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình về việc phối hợp tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới.
      Trong thời gian qua từ ngày 02/11/2019 đến ngày 10/11/2019 Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Nguyên phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng Nông thôn mới tại xã Bình Nguyên. Theo Kế hoạch, việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã phải đảm bảo khách quan, chính xác, thực chất và được thực hiện theo hình thức đó là tổ chức Hội nghị tại 4 khu dân cư. Ông: Võ Anh Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện chủ trì Hội nghị và quán triệt mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đánh giá của người dân, Hội nghị được nghe đại diện Ban quản lý xây dựng NTM xã báo cáo kết quả thực hiện 19 tiêu chí, qua đó nhân dân đóng góp ý kiến về những kết quả đạt được, đồng thời nêu lên những hạn chế, tồn tại cần thực hiện trong thời gian đến. Sau hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, tổ công tác, tổ giúp việc phát phiếu đến đại diện hộ gia đình tham dự, những hộ không đến dự Hội nghị để lấy ý kiến trực tiếp thì phân công thành viên đến từng hộ gia đình lấy ý kiến để đảm bảo theo quy định có trên 70% tổng số hộ dân trên địa bàn xã, các nội dung của 19 tiêu chí gắn với 18 câu hỏi và câu thứ 19 là có nội dung rất quan trọng trong việc thống nhất của người dân đó là: Ông/bà có hài lòng về kết quả xây dựng nông thôn mới của xã.

      Thời gian lấy ý kiến được tiến hành trong vòng 10 ngày làm việc (không kể thứ bảy, chủ nhật) và từ ngày 02/11/2019đến ngày 10/11/2019) kể từ khi lấy ý kiến đến khi tổng hợp hoàn thiện kết quả lấy ý kiến.
      Với tinh thần dân chủ, đồng thuận và thống nhất cao, mặc dù do ảnh hưởng của mưa bão, thời tiết mưa rất lớn, việc triển khai lấy ý kiến được mở đầu tại khu dân cư thôn Liễu Thạnh vào sáng ngày 02/11/2019 đã không làm trở ngại tinh thần của nhân dân với sự tham gia số lượng khá đông trên 150 hộ đến dự Hội nghị. Buổi chiều tổ chức tại thôn Liễu Trì số lượng người dân tham gia dự Hội nghị gần 200 hộ và đem lại kết quả đáng phấn khởi. Tiếp tục đến ngày 03/11/2019 , thời tiết có tốt hơn do đó việc nhân dân tham gia Hội nghị tại nhà văn hóa thôn với số lượng rất đông, thôn Thanh Ly 2: 355/395; thôn Thanh Ly 1: 300/404.

     Việc đánh giá sự hài lòng của người dân tại các khu dân cư có 1.363 hộ/ 1.812 hộ được lấy phiếu, tỷ lệ: 75,25 % so với tổng số hộ trên địa bàn xã: Kết quả Từ câu hỏi số 01 đến câu số 18, đạt tỷ lệ 99,15% (1.351/1.363 số hộ được lấy ý kiến hài lòng). Câu số 19 Số phiếu hài lòng là 1.357/1.363 phiếu, tỷ lệ: 99,56%; Số phiếu không hài lòng: 06 phiếu, tỷ lệ: 0,44% số hộ được lấy ý kiến hài lòng. Đặc biệt lấy ý kiến đánh giá của người dân đối với kết quả xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Liễu Thạnh với tỷ lệ người dân hài lòng đạt rất cao: 266/268 phiếu, tỷ lệ: 99,25%
     Tuy nhiên những tồn tại, hạn chế mà nhân dân quan tâm được thể hiện nhiều nhất đó là: Tiêu chí giao thông với 42 ý kiến tham gia, tiêu chí thủy lợi với 23 ý kiến, nước hợp vệ sinh 20 ý kiến và môi trường 43 ý kiến, tình hình ANTT 27 ý kiến tham gia.

     Một lần nữa chúng ta có thể khẳng định rằng việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đánh giá khách quan, thực chất kết quả xây dựng nông thôn mới, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc vận động nhân dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của nhân dân và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" theo Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại địa phương xã Bình Nguyên.       
     Trong thời gian đến địa phương cần tập trung giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm, đề nghị cấp trên tiếp tục đầu tư nguồn lực nhất là trong xây dựng cơ bản, nguồn nước sạch đến cho nhân dân để xã Bình Nguyên phấn đấu sau 5 năm đạt xã NTM nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu nâng cao./.

Tác giả: Đinh Thị Ngân

Nguồn tin: Phan Thanh Bình - Cổng TTĐT xã

Các tin cũ hơn:

Chuyên mục

Tình hình xử lý hồ sơ

Tra cứu văn bản

Thăm dò ý kiến

Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào ?

Liên Kết Website