Chi tiết tin

A+ | A | A-

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN NHIỆM KỲ 2019 – 2021 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ BÌNH NGUYÊN

Người đăng: Admin Bình Nguyên Ngày đăng: 9:30 | 09/04 Lượt xem: 2166

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN NHIỆM KỲ 2019 – 2021 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ BÌNH NGUYÊN

     Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ - Uỷ ban TWMTTQ Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Căn cứ Quy chế về Tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2014 của UBND Tỉnh Quảng Nam;
     Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Nguyên đã phối hợp tiến hành tổ chức Hội nghị bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 – 2021ở 04 thôn trên địa bàn toàn xã. Hiện nay đã tiến hành xong tại 03 thôn: Thanh Ly 2, Liễu Thạnh và Thanh Ly 1; riêng thôn Liễu Trì sẽ tiến hành Hội nghị vào cuối tháng 4 năm 2019.

     Hội nghị đã được nghe các Trưởng thôn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn thôn trong nhiệm kỳ qua và đề ra những phương hướng trọng tâm phải thực hiện trong nhiệm kỳ đến.

     Với sự đồng bộ từ xã đến thôn và sự vận động của các chi hội đoàn thể ở từng thôn, đại diện cử tri hộ gia đình ở các thôn đã tham gia Hội nghị và bỏ phiếu tín nhiệm bầu Trưởng thôn đủ sức, đủ tài để gánh vác công việc trong nhiệm kỳ đến đông đủ, tỷ lệ đại diện cử tri ở các thôn hầu hết trên 80%./.

Tác giả: Phan Thanh Bình

Nguồn tin: Phan Thanh Bình - Cổng TTĐT xã

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chuyên mục

Tình hình xử lý hồ sơ

Tra cứu văn bản

Thăm dò ý kiến

Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào ?

Liên Kết Website