Chi tiết tin

A+ | A | A-

Đảng bộ xã Bình Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết Đảng bộ năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Người đăng: Admin Bình Nguyên Ngày đăng: 2:53 | 10/03 Lượt xem: 453

Đảng bộ xã Bình Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết Đảng bộ năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

      Vào ngày 24/12/2018 Đảng bộ xã Bình Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết Đảng bộ năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

     Trong năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Nguyên đã tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ sát với Nghị quyết và sự chỉ đạo của Huyện ủy, từ đó đã tạo một số chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, Chính quyền và công tác vận động quần chúng. Công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và học tập Nghị quyết Trung ương 6, 7 được chú trọng, tạo sự thống nhất cao trong toàn xã hội. Việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được quan tâm thực hiện tốt, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa" trong nội bộ. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng thực hiện nghiêm.
     Trong năm Đảng bộ đã phát triển mới 01 đảng viên nâng tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ lên 165 đảng viên trong đó có 63 nữ (chiếm 38,18 %), kết quả phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên cuối năm có 04 chi bộ trong sạch vững mạnh, 01 chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc, 01 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém. Trong đó đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có 17 đồng chí, hoàn thành tốt nhiệm vụ 122 đồng chí, hoàn thành nhiệm vụ 17 đồng chí, không hoàn thành 02 đồng chí. Bên cạnh đó, các chủ trương của Đảng cũng được quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo vào tình hình thực tế ở địa phương cùng với triển khai nhiều biện pháp cụ thể từ xã đến thôn.

     Với sự nổ lực của cả hệ thống Chính trị, các chỉ tiêu về Kinh tế - Xã hội thực hiện đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra (năng suất nông nghiệp đạt 57,42 tạ/ha), an sinh xã hội được chăm lo thực hiện tốt, đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác phòng chống tham nhũng lãng phí, giải quyết khiếu nại tố cáo được tập trung thực hiện. Ngoài ra, Hội nghị cũng dành thời gian thảo luận và góp ý vào phương hướng nhiệm vụ cho năm 2019.

Tác giả: Lê Văn Bền

Nguồn tin: Phan Thanh Bình - Cổng TTĐT xã

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chuyên mục

Tình hình xử lý hồ sơ

Tra cứu văn bản

Thăm dò ý kiến

Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào ?

Liên Kết Website