Chi tiết tin

A+ | A | A-

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Người đăng: Admin Bình Nguyên Ngày đăng: 16:01 | 27/06 Lượt xem: 1554

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

     Sáng 25/6/2018 Đảng bộ xã Bình Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hịện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đến dự với Hội nghị có đồng chí Phạm Hiển - Ủy viên BTV – Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; đồng chí Dương Ngọc Lân – Huyện ủy viên – Trưởng phòng Nội vụ huyện; các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy; các đồng chí lãnh đạo địa phương; các ban ngành đoàn thể xã và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

     Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đảng bộ lần thứ XIII, tuy còn không ít khó khăn nhưng với quyết tâm chính trị của BTV, BCH và sự lãnh đạo của các chi bộ nên việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương, của Tỉnh, huyện và các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ đạt được một số kết quả tích cực: Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ đề ra hằng năm và đạt theo Nghị quyết nhiệm kỳ; các chương trình phát triển sản xuất thực hiện đảm bảo theo kế hoạch; kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư; các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội được chỉ đạo triển khai thực hiện tích cực; quốc phòng - an ninh được đảm bảo; công tác cải cách hành chính được tăng cường, đặc biệt thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới đến nay đã đạt 15/19 tiêu chí. Công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể đạt được nhiều kết quả tốt. Chỉ đạo Đại hội các hội đoàn thể và các chi bộ hoàn thành tốt. Việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; Kế hoạch số 04-KH/TW ngày 16-11-2016 của Bộ Chính trị về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần khắc phục những tồn tại hạn chế, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

     Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Báo cáo tập trung đánh giá những kết quả đạt được cũng như những thuận lợi, khó khăn của Đảng bộ xã trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết; tìm ra nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, Hội nghị xác định nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá để tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội đã đề ra đến năm 2020. Hội nghị đã nghe những ý kiến phát biểu chỉ đạo của đại diện Lãnh đạo Thường vụ huyện ủy những ý kiến tham luận, đóng góp tích cực của các chi bộ và đảng viên trong Đảng bộ cho nội dung bản dự thảo báo cáo cũng như đóng góp những giải pháp cho các hoạt động của chính quyền để không ngừng nâng cao chất lượng tổ chức Ðảng, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII đề ra từ nay đến cuối năm 2020./.

Tác giả: Trần Thị Chinh

Nguồn tin: Phan Thanh Bình - Cổng TTĐT

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chuyên mục

Tình hình xử lý hồ sơ

Tra cứu văn bản

Thăm dò ý kiến

Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào ?

Liên Kết Website