Chi tiết tin

A+ | A | A-

Đảng ủy xã Bình Nguyên tổ chức học tập Chỉ thị 05-CT/BCT, chuyên đề năm 2018

Người đăng: Admin Bình Nguyên Ngày đăng: 10:26 | 02/05 Lượt xem: 677

Đảng ủy xã Bình Nguyên tổ chức học tập Chỉ thị 05-CT/BCT, chuyên đề năm 2018

      Thực hiện Kế hoạch của Huyện ủy Thăng Bình, sáng ngày 26/4/2018 Đảng ủy xã Bình Nguyên tổ chức học tập Chỉ thị 05-CT/BCT với chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018. Về tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa XIII, đảng viên trong toàn Đảng bộ và cán bộ ngoài Đảng từ xã đến thôn. Đồng chí Dương Ngọc Hữu – BT Đảng ủy – CT HĐND xã trực tiếp triển khai các nội dung Chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2018.

     Phong cách làm việc Hồ Chí Minh là những bài học quý báu đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương số 04-NQ/TW về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
     Xây dựng phong cách công tác của người cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Nghiên cứu, tìm hiểu phương pháp, tác phong làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để học tập, vận dụng vào đổi mới phương pháp, tác phong làm việc của người cán bộ, đảng viên nói chung và người cán bộ đảm nhiệm công tác tổ chức nói riêng trong tình hình mới luôn là vấn đề có ý nghĩa quan trọng và cấp thiết.
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Người coi “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy”, “cán bộ là tiền vốn của Đoàn thể” và đi đến kết luận: “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Vì thế, Người rất quan tâm đến xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, trong đó có xây dựng, rèn luyện phong cách công tác. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng phong cách làm việc, phong cách công tác của người cán bộ, đảng viên cần tập trung thực hiện các nội dung sau: Phong cách tư duy HCM; Phong cách làm việc; Phong cách lãnh đạo; Phong cách diễn đạt; Phong cách ứng xử; Phong cách sống; Phong cách nêu gương.

     Theo Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên đều phải làm gương trong mọi công việc, từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên về mọi mặt; phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói phải đi đôi với làm. Người yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên đều phải nêu gương về đạo đức. Trước hết, mình phải tự làm gương, cán bộ
“gắng làm gương trong anh em, và khi đi công tác, gắng làm gương cho dân”.
     Phong cách dân chủ, quần chúng: Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, phong cách dân chủ hay “cách làm việc dân chủ” là phong cách hàng đầu mà người cán bộ cần phải có. Người chỉ rõ: Đảng ta thực hiện “ Nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cơ bản của các cơ quan nhà nước trong chế độ ta” và “chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được tự do”. Vì thế, người cán bộ, đảng viên phải tạo ra được không khí dân chủ thực sự trong nội bộ bằng cách thành tâm lắng nghe và khơi gợi cho cán bộ, đảng viên, quần chúng, cấp dưới nói hết quan điểm, ý kiến của mình. Được như vậy thì cấp dưới và quần chúng mới hăng hái đề ra sáng kiến, “học hỏi sáng kiến của quần chúng để lãnh đạo quần chúng”. Những sáng kiến đó được coi trọng, được khen ngợi thì những người có sáng kiến càng thêm hăng hái làm việc.
     Phong cách dân chủ của người cán bộ không chỉ khơi nguồn sáng tạo, phát huy tinh thần cống hiến của cấp dưới và quần chúng nhân dân mà còn làm cho tổ chức cơ quan, đoàn thể thêm gắn bó. Mỗi tổ chức, cơ quan, đoàn thể, đơn vị nói chung và từng cán bộ, đảng viên nói riêng phải thực hiện tốt phương châm mà Chủ tịch Hổ Chí Minh đã nêu: “nói phải đi đôi với làm”; đồng thời, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình. Cán bộ, đảng viên càng giữ vị trí cao, vị trí quan trọng, nhất là người đứng đầu càng phải nêu gương tự phê bình và phê bình về đổi mới phương pháp, tác phong làm việc khoa học, thiết thực, hiệu quả.
     Sau hội nghị các chi bộ căn cứ tinh thần nội dung chuyên đề, viết cam kết đồng thời cũng là Kế hoạch thực hiện của từng cán bộ đảng viên để tu dưỡng rèn luyện và phấn đấu.

Tác giả: Lê Văn Bền - Trần Thị Chinh

Nguồn tin: Phan Thanh Bình - Cổng TTĐT

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chuyên mục

Tình hình xử lý hồ sơ

Tra cứu văn bản

Thăm dò ý kiến

Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào ?

Liên Kết Website