Chi tiết tin

A+ | A | A-

Kiểm tra, Giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Người đăng: Admin Bình Nguyên Ngày đăng: 14:47 | 26/05 Lượt xem: 204

Kiểm tra, Giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

     Căn cứ Thông tri số 12/TT-MTTW-BTT ngày 18/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn thực hiện kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các văn bản khác liên quan đến công tác bầu cử; Kế hoạch số 66/KH-MTTQ-BTT ngày 05/02/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Nguyên xây dựng Kế hoạch số 86/KH-MTTQ-BTT ngày 24/02/2021 về việc Kiểm tra, Giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 3 đợt.
     * Đợt 1:Từ ngày 20/02/2021 đến ngày 13/4/2021
     Nội dung kiểm tra, giám sát: Về Thời gian thành lập UBBC, chậm nhất trước 105 ngày ( 07/2/2021)
- Thời gian công bố thành lập đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND xã được bầu cho mỗi đơn vị bầu cử, chậm nhất 80 ngày (Ngày 04/3/2021)
- Thời gian thành lập và số lượng thành viên của Ban bầu cử, chậm nhất 70 ngày (Ngày 13/3/2021)
Thời gian thành lập Tổ bầu cử, chậm nhất trước 50 ngày (Ngày 03/4/2021)
- Giám sát việc nộp hồ sơ ứng cử (Từ ngày 22/02 đến 17 giờ ngày 14/3/2021)
- Việc phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai;(Từ ngày 21/3/2021 đến ngày 13/4/2021)
- Trách nhiệm và kết quả xác minh các vụ việc cử tri nêu ra đối với người ứng cử (nếu có).(Chậm nhất ngày 13/4/2021)
- Công tác tuyên truyền bầu cử, viết tin bài trên cổng thông tin điện tử, trên đài truyền thanh xã.
     * Đợt 2: Từ ngày 13/4/2021 đến ngày 22/5/2021
- Giám sát việc lập, niêm yết danh sách cử tri, chậm nhất trước 40 ngày (ngày 13/4/2021)
- Giám sát việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử theo đơn vị bầu cử, chậm nhất trước 25 ngày (28/4/2021)
- Giám sát việc niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử ở khu vực bỏ phiếu, chậm nhất trước 20 ngày(03/5/2021)
- Giám sát việc vận động bầu cử thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri và phương tiện thông tin đại chúng, bắt đầu từ ngày công bố danh sách và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu là 24 giờ (từ ngày 29/4/2021 đến 07 giờ ngày 22/5/2021)
- Những vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến danh sách cử tri và trách nhiệm giải quyết của cơ quan có thẩm quyền.
     * Đợt 3: Trong ngày tổ chức bầu cử 23/5/2021
- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức phụ trách điểm bầu cử
- Kiểm tra, giám sát: Việc bố trí khu vực bỏ phiếu; tổ chức phân công nhiệm vụ của Tổ bầu cử, hướng dẫn cử tri thực hiện quyền bầu cử; sử dụng Thẻ cử tri (theo mẫu quy định); việc chấp hành nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín; việc đóng dấu “Đã bỏ phiếu” của tổ bầu cử; việc mở hòm phiếu và kiểm phiếu, chứng kiến việc kiểm phiếu; việc ghi biên bản và kết quả bầu cử...

     Để phối hợp thực hiện tốt công tác bầu cử được thành công, vào ngày 20 và 21 tháng 5 năm 2021, đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phân công thành 02 tổ công tác tiến hành kiểm tra, giám sát tại 08 đơn vị bầu cử, thành phần tham dự cùng với đoàn mời đồng chí Trưởng khối dân vận Đảng ủy và Thường trực HĐND xã, nội dung nghe tổ trưởng hoặc trưởng ban bầu cử các tổ bầu cử báo cáo tình hình tư tưởng nhân dân, phân công thành viên tổ bầu cử, Ban bầu cử,công tác tuyên truyền, trang trí và bố trí khu vực bỏ phiếu, lập danh sách cử tri, cử đại diện hai cử tri giám sát, đặc biệt là công tác phòng chống Covid-19, những kiến nghị, đề xuất.

     Trên cơ sở đó, đoàn giám sát tổng hợp kết quả công tác giám sát và những ý kiến đề xuất của các đơn vị bầu cử, báo cáo với Trưởng ban chỉ đạo và Chủ tịch ủy ban bầu cử xã chỉ đạo các cơ quan tham mưu phối hợp bổ sung hoàn chỉnh trong sáng ngày 22/5/2021.
     Vào ngày 23/5/2021, đoàn giám sát trực tiếp giám sát tại các đơn vị bầu cử đối với việc thực hiện nhiệm vụ của Tổ bầu cử, hướng dẫn cử tri thực hiện quyền bầu cử; sử dụng Thẻ cử tri; việc chấp hành nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín; việc đóng dấu “Đã bỏ phiếu” của tổ bầu cử; việc mở hòm phiếu và kiểm phiếu, chứng kiến việc kiểm phiếu; việc ghi biên bản và kết quả bầu cử./.Tác giả: Đinh Thị Ngân - CT.Ủy ban MTTQ Việt Nam xã

Nguồn tin: Phan Thanh Bình - Cổng TTĐT xã Bình Nguyên

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chuyên mục

Tình hình xử lý hồ sơ

Tra cứu văn bản

Thăm dò ý kiến

Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào ?

Liên Kết Website