Văn bản xã

Nội dung tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
select
Lĩnh vực:
select
Loại văn bản:
select
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
41 160/QĐ-UBND 07/10/2020 Kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Bình Nguyên
42 76/BC-UBND 17/09/2020 Báo cáo kiểm soát TTHC quý III năm 2020
43 76/BC-UBND 17/09/2020 Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý III / 2020
44 129/TB-UBND 16/09/2020 V/v triển khai sử dụng hệ thống thư điện tử (Email)công vụ tỉnh Quảng Nam
45 242/BC-UBND 10/09/2020 Phân tích kết quả Chỉ số CCHC huyện Thăng Bình năm 2019
46 243/BC-UBND 10/09/2020 Phân tích Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) huyện Thăng Bình năm 2019
47 241/BC-UBND 10/09/2020 Báo cáo Kết quả xác định chỉ số CCHC năm 2019 của UBND các xã, thị trấn
48 940/UBND-VP 04/09/2020 V/v tiếp tục triển khai thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tích hợp dịch vụ công trực tuyến tỉnh trên Cổng dịch vụ công quốc gia
49 1181/QĐ-UBND 31/08/2020 Về việc xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện cải cách hành chính năm 2019
50 2391/QĐ-UBND 31/08/2020 V/v công bố kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Quảng Nam năm 2019
51 10/2020/QĐ-UBND 17/07/2020 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam
52 26/NQ-HĐND 15/07/2020 Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Khóa IX
53 08/2020/QĐ-UBND 13/07/2020 Quy định mức trần thu, quản lý, sử dụng chi phí In, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản khi thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
54 34/KH-UBND 06/07/2020 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sĩ
55 1805/QĐ-UBND 06/07/2020 Về việc phân loại đơn vị hành chính xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
56 03/NQ-HĐND 30/06/2020 Nhiệm vụ và giải pháp phát triển Kinh tế - xã hội, đảm bảo QPAN 6 tháng cuối năm 2020
57 1574/QĐ-UBND 10/06/2020 Ban hành quy định tạm thời về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, công tác tuyển chọn và cơ chế quản lý đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
58 1009/QĐ-UBND 26/05/2020 Công bố chỉ số và cếp hạng kết quả Cải cách hành chính năm 2019 của UBND các xã, thị trấn
59 02/NQ-HĐND 31/03/2020 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu - chi NSNN xã Bình Nguyên năm 2019
60 38/TB-UBND 17/03/2020 Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan xã Bình Nguyên

Chuyên mục

Tình hình xử lý hồ sơ

Tra cứu văn bản

Thăm dò ý kiến

Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào ?

Liên Kết Website